Al Rashidiya Park

Parks
  • AddressAirport Road, close to the Dubai International Airport
  • Phone+971 04 285 1208